Wybór kotła

serwis

Kierownik działu serwis: Ryszard Sado tel. 507-089-236


Typowe problemy i sposoby ich rozwiązania


1. Dymienie na zewnątrz.
Przyczyna pierwsza:
niedostateczny ciąg kominowy
Rozwiązanie:
usunąć nieszczelności komina, czopucha lub drzwiczek kotła

Przyczyna druga:
niedostateczna wysokość komina
Rozwiązanie:
podnieść komin do wysokości nie mniej niż 1,5 m ponad kalenicę

Przyczyna trzecia:
zbyt mały przekrój komina
Rozwiązanie:
wyregulować przepustnicę czopucha, zmniejszyć siłę nadmuchu

Przyczyna czwarta:
bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne
Rozwiązanie:
zastosować wentylator wzmagający ciąg kominowy

Przyczyna piąta:
zanieczyszczenie kanałów kominowych
Rozwiązanie:
oczyścić kanały

2. Niska wydajność cieplna kotła CO
Przyczyna pierwsza:
spalanie niskokalorycznego paliwa
Rozwiązanie:
zmienić paliwo na wysokokaloryczne

Przyczyna druga:
brak dopływu powietrza do kotłowni
Rozwiązanie:
umożliwić właściwy dopływ powietrza przez okno lub kanał wentylacyjny

Przyczyna trzecia:
awaria wentylatora nadmuchowego lub sterownika
Rozwiązanie:
ponownie ustawić parametry zgodnie z instrukcją obsługi lub wymienić na nowy – sprawny

Przyczyna czwarta:
zanieczyszczenie kanałów spalinowych w komorze płomieniówek
Rozwiązanie:
oczyścić kanały, wyregulować przepustnicę

3. Kondensacja skroplonej pary wodnej w popielniku (woda w popielniku).
Przyczyna:
Jest to zjawisko normalne podczas rozruchu kotła, które ustępuje samoistnie po około dwóch tygodniach i nie oznacza nieszczelności kotła . Ten wyciek to kondensat pary wodnej znajdującej się w powietrzu (wykrapla się na zewnętrznych ścianach płaszcza wodnego pod izolacją) lub w spalinach (wykrapla się za drzwiczkami). Zjawisko ustępuje stopniowo samoistnie w miarę rozgrzewania się kotła. Najczęściej jest to objaw tzw. pocenia się kotła.
Rozwiązanie:
Należy rozpalić paliwo do możliwie wysokiej temperatury i utrzymać ją na kotle przez kilka godzin.

4.Zawilgocenie i obsmołowanie wewnątrz kotła CO(objawy podobne do wycieku).
Przyczyna pierwsza:
Praca kotła w niskich temperaturach.(często związane jest to z przewymiarowaniem kotła)
Rozwiązanie:
Zwiększyć temperaturę na kotle. Stosować należy temperaturę min. 57 stopni.

Przyczyna druga:
Stosowanie paliwa o słabych parametrach lub zawilgoconego.(zbyt niska temp. pracy kotła)
Rozwiązanie:
Zastosować bardziej kaloryczne paliwo.

Przyczyna trzecia:
Zbyt duża ilość paliwa(zaduszenie pracy kotła)
Rozwiązanie:
Dostarczać paliwo w porcjach umożliwiających uzyskanie wyższej temperatury pracy kotła.

Osad można usunąć wypalając go w temperaturze ok. 90-95 stopni, lub stosując katalizator do wypalania sadzy i złogów smoły- SADPAL lub KALNIT.